0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Кәсіби қызметінің пәні:

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың мақсаты, міндеттері, мазмұны, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жолдары.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • Білім беру (педагогикалық) – мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру; мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық процесті басқару; диагностикалау, түзету, педагогикалық қвзмет нәтижесін жобалау, мектепке дейінгі білім беу аймағындағы алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату;
  • эксперименттік-зерттеушілік;
  • ұйымдастыру- басқарушылық;
  • әлеуметтік-педагогикалық;
  • оқу-технологиялық.