0105000 Бастауыш білім беру

0105000 - Бастауыш білім беру

Кәсіби қызметінің пәні:

Бастауыш білім беру кәсіби қызмет саласы білім беру мекемелерін қамтиды (жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы).

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • диагностикалық- оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтижелерін зерттеу;
  • ұйымдастырушылық-технологиялық;
  • педагогикалық басқару;
  • жобалау;
  • ғылыми зерттеу.