0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік өнер шығармашылығы

0403000 - Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік өнер шығармашылығы

Мамандықтың мақсаты

«Әлеуметтік-мәдени қызмет және халықтық шығармашылық шығармашылық» мамандығының түлегі кәсіби қызметке бос уақытты ұйымдастырудың (бірлестіктің) жетекшісі, әлеуметтік-мәдени сала мекемелеріндегі халық шығармашылығы ұжымы, жетекші және режиссер ретінде дайындалуда әлеуметтік-мәдени сала және балаларға қосымша білім беру мекемелеріндегі мамандандыру пәндерінің оқытушысы ретінде театрландырылған қойылымдар