0103000 Дене тәрбиесі және спорт

0103000 - Дене тәрбиесі және спорт

Кәсіби қызметінің пәні:

Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша кәсіби қызмет пәні: дене тәрбиесі, спорттық жаттығу, рекреация және қайта қалпына келтіру жүйесін іске асыру бойынша педагогикалық процесс болып табылады.

Кәсіби қызметінің түрлері:

Дене шынықтыру және спорт мамандығының мұғалімі  кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады: білім беру (педагогикалық)-тәрбие, оқыту, тұлға қалыптастыру мен дамыту; педагогикалық үдерісті басқару; диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау; дизикалық білім саласындағы озық инновациялық тәжірибені зерттеу, жалпылау, тарату.